بازشناسی روند تطور و تحول فرمان‌ها در دیوانسالاری ایران دوره‌ی قاجار: بر اساس گزیده‌ای از فرمان‌های موجود در آرشیو ملی ایران

£20.00

بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی (مطالعه‌ی موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)

£26.00

اسنادی از روابط ایران و ترکیه (۱۳۲۰-۱۳۰۴)

£19.00

تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهر دزفول در دوره پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴)

£19.00

نامه روزگار (مصاحبه تاریخ شفاهی با نصرت‌الله خازنی)

£25.00

مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر جلد ۴؛ اقتصاد و امنيت: تاريخ شفاهی زندگی و آثار علينقی عاليخانی، وزير اقتصاد، رئيس دانشگاه تهران

£39.00

مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر جلد ۳؛ آيندگان و روندگان: تاريخ شفاهی زندگی و آثار داريوش همايون وزير اطلاعات و جهانگردی، قائم مقام دبير كل حزب رستاخيز، بنيان گذار روزنامه آيندگان

£39.00

مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر جلد ۲؛ فرماندهی و نافرمانی: تاريخ شفاهی زندگی و آثار سپهبد خلبان شاپور آذربرزين معاون عملياتی و جانشين فرماندهی نيروی هوايی ارتش شاهنشاهی ايران

£39.00

مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر جلد ۱؛ حكمت و سياست: تاريخ شفاهی زندگی و آثار سيدحسين نصر بنيان‌گذار انجمن سلطنتی فلسفه، رئيس دانشگاه آريامهر

£39.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.