حکمت ایرانیان در معماری اسلامی؛ از آغاز تا پایان عصر صفوی

£16.00

جامعه‌شناسی بنیادگرایی (مطالعه بنیادگرایی در سه دین ابراهیمی)

£13.00

در خانه برادر: پناهندگان افغانستانی در ایران

£13.00

تمنای رفتن: مهاجرت به خارج در میان ذهنیت ایرانی

£15.00

سینمای سرگرمی و ادبیات کلاسیک فارسی

£22.00

دیالوگ دراماتیک در قرآن کریم

£14.00

نمایشگران پرده‌نشین: اجراهای اعتراضی زنان قاجار

£10.00

ایرانی‌ترین غیرایرانی‌ها: خلقیات ایرانیان از منظر بیگانه‌های آشنا

£17.00

برآمدن ژانر خلقیات در ایران

£19.00

جنسیت و قدرت در دیوارنگاره‌های صفوی

£17.00

آینده‌نگاری راهبردی ایران

£17.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.