نگاهی از درون به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران: تاریخچه‌ی گروه منشعب

£36.50

انقلاب در میراث فرهنگ: تناقض‌های میان عمل و نظر مدیران سازمان میراث فرهنگی

£21.00

تاریخ و ادبیات ایران؛ عصر غزنوی (۳): عنصری

£13.50

صدایی که شنیده نشد: نگرش‌های اجتماعی-فرهنگی و توسعه‌ی نامتوازن در ایران (گزارشی از یافته‌های طرح «آینده‌نگری»)

£26.50

پایه‌گذاران نثر جدید فارسی

£20.50

آیینه در برابر خورشید: دیدار و شناخت زندگی استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی

£27.50

درآمدی بر سرمشق نوین توسعه‌ی کشاورزی و روستایی ایران

£17.00

پشت پرده کودتا؛ اوباش، فرصت‌طلبان، ارتشیان، جاسوسان

£30.00

مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه)

£27.00

تهران ۵۶؛ سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده

£29.00

مأموریت در مسکو: آخرین سفیر ایران در شوروی و اولین سفیر ایران در فدراسیون شوروی

£29.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.