روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب پنجاه‌وچهارم، عملیات والفجر ۱۰، بمباران شیمیایی حلبچه، فشار جهانی به ایران برای پذیرش قطع‌نامه‌ی ۵۹۸، ۲۳ اسفند ۱۳۶۶ تا ۲۷ فروردین ۱۳۶۷

£15.00

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب پنجاه‌ و یکم، جنگ محدود ایران و آمریکا در خیلج‌ فارس، ۱ مهر تا ۲۷ آبان ۱۳۶۶

£9.00

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب بیست‌‌و‌هفتم، آماره‌سازی عملیات والفجر ۴، ۱ شهریور تا ۲۲ مهر ۱۳۶۲

£27.00

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب بیست‌‌و‌چهارم، عملیات والفجر ۱، ممانعت ایران از برگزاری اجلاس عدم تعهد در بغداد، انفجار سفارت آمریکا در لبنان، ۱ اسفند ۱۳۶۱ تا ۳۱ فروردین ۱۳۶۲

£25.00

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب بیست‌‌و‌سوم، والفجر مقدماتی، ۱ دی تا ۳۰ بهمن ۱۳۶۱

£29.00

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب بیست‌‌و‌دوم، عملیات محرم، ۱ آبان تا ۳۰ آذر ۱۳۶۱

£29.00

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب بیست‌‌و‌یکم، عملیات مسلم‌بن‌ عقیل، ۱ شهریور تا ۳۰ مهر ۱۳۶۱

£29.00

منابع دست اول جنگ ایران و عراق؛ کتاب اول، گزارش راویان جنگ، لشکر ۳۱ عاشورا در عملیات والفجر ۸

£16.00

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب پنجاه‌و‌دوم، تکاپوی جهانی برای توقف جنگ، ۲۸ آبان تا ۲۴ دی ۱۳۶۶

£61.00

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب بیست‌‌و‌هشتم، نخستین عملیات بزرگ در شمال غرب، والفجر ۴: انفجار مقر تفنگ‌داران آمریکایی در بیروت؛ سفر فرستاده ویژه ریگان به بغداد ۲۳ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۶۲

£55.00

منشور هدایت: مطالبات رهبری در حوزه‌ی دفاع مقدس

£32.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.