هویت اخلاقی زن در سینمای ایران

£23.50

احزاب سیاسی و گروه‌های مسلح در مازندران و گلستان از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷

£18.00

مادر ایرانی: در کشاکش هویت قانونی برای فرزندانی از مادر ایرانی و پدر خارجی

£18.00

فرهنگ و کرونا: چالش‌های فرهنگ ایرانی در بحران کرونا

£16.50

نمایش رنج تهران در سینمای ایران

£26.00

ایران در آستانه‌ی سال ۱۴۰۰

£15.00

توسعه درون‌زا: نگاه جامعه‌شناختی به امکان توسعه در دوره صفویه و قاجار

£19.00

جامعه‌شناسی پوشاک سنتی و زیورآلات زنان ایران زمین

£49.00

مدرنیته و خانواده‌گرایی در ایران

£17.00

بررسی تحولات اجتماعی ایران سه دهه پس از انقلاب اسلامی

£29.00

اندرزنامه‌نویسی در ایران باستان

£39.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.