زنان نویسنده‌ی جنگ تحمیلی

£18.00

نگاهبان: ‍پنجاه خاطره از نیروهای نگهدارنده‌ی اسیران عراقی در ایران

£18.50

طالبان، سپاهیان خدا در نبردی اشتباهی: خاطراتی از سفر به افغانستان در زمان طالبان و گفتگو با سران حکومت

£24.00

جنگ و صلح: روایتی از سال‌های قبل و بعد از قطعنامه ۵۹۸

£20.00

صبح شام: روایتی از بحران سوریه، خاطرات دکتر حسین امیرعبداللهیان

£35.00

مردم‌شناسی ارتباطی اسطوره در سینمای ایران

£20.50

نقد «تحریف مدرن» امام خمینی (جنگ عراق و ایران)

£20.00

دولت سری: خاطرات جمعی از اسرای اردوگاه موصل ۲

£20.00

سفرنامه‌ی ماموریت سری من: به وین، صوفیه، قسطنطنیه، نیش، بلگراد، آسیای صغیر و غیره در بحبوحه‌ی جنگ جهانی اول

£25.00

ایران در جنگ بزرگ: وقایع مربوط به اوضاع ایران در طی جنگ جهانی اول

£47.00

ایل قشقایی در جنگ جهانی اول

£19.00