دست نوشته های ناصرالدین شاه قاجار؛ از سفر و شکار در فیروزکوه (محرم الی ربیع الاول ۱۲۸۲)

£49.00

کرد در سفرنامه‌ها (از صفوی تا پایان پهلوی)

£22.50

بازخوانی سفرنامه‌های اروپایی ایرانیان در عصر قاجار

£18.50

سفرنامه مکه؛ گزارش وقایع سفر به: استانبول، مکه، مدینه، دمشق، بیت‌المقدس و مصر از شعبان ۱۲۹۷ ق تا جمادی‌الثانی ۱۲۹۸ ق

£35.00
Rare

سفرنامه‌ی سدیدالسلطنه «التدیق فی سیر الطریق»

£55.00£69.00

با کفش مولانا در سرزمین چکمه: سفرهای گروه تیارت بشکه

£17.00

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه‌ی اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران ۱۰۶۵.ق/۱۶۵۵.ق)

£16.50

رضا شاه کبیر، سفرنامه خوزستان، سفرنامه مازندران

£25.00

سفرنامه ظهیرالدوله: همزمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

£18.00£21.00

آسمان لندن زیاده می‌بارد: لندن به روایت مسافران دوره‌ی قاجار

£16.00

قهوه‌ی استانبول نیکو می‌سوزد: استانبول به روایت مسافران دوره‌ی قاجار

£15.50

پاریس از دور نمایان شد: پاریس به روایت مسافران دوره‌ی قاجار

£16.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.