دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۵-۶ اسفند ۱۳۹۹؛ تهران

£207.00

اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۱۴-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£213.00

اولین همایش نانو فوتونیک؛ ۱-۲ آبان ۱۳۹۹؛ زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

£147.00

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£117.00

حرفه‌: هسته‌ای؛ خاطرات دکتر علی‌اصغر سلطانیه

£31.00

فرزند کویر و نیم قرن خدمت در صنعت نفت

£29.00

بیستمین همایش صنایع دریایی؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۷؛ تهران

£399.00

بیست و هفتمین کنفرانس هسته‌ای ایران؛ ۱۱-۱۴ اسفند ۱۳۹۹، مشهد

£463.00

درآمدی بر سرمشق نوین توسعه‌ی کشاورزی و روستایی ایران

£17.00

اسناد نفت و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران

£67.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.