زنان نویسنده‌ی جنگ تحمیلی

£18.00

دانشنامه و دانشنامه‌نگاری: تاریخچه، روش‌ها و نمونه‌ها

£43.00

دایرة‌المعارف تاریخ ایران: از پیدایش فلات ایران تا انقراض ساسانیان

£49.00

رسائل حجابیه: شصت سال تلاش علمی در برابر بدعت کشف حجاب (۲ جلد)

£58.00

دانشنامه تهران بزرگ؛ جلد ۳

£69.00

روزشمار زبان و ادبیات فارسی (۲ جلدی)

£55.50

راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران

£39.00

مشروطه‌ی ایران به روایت آرشیو عثمانی

£19.50

بازشناسی روند تطور و تحول فرمان‌ها در دیوانسالاری ایران دوره‌ی قاجار: بر اساس گزیده‌ای از فرمان‌های موجود در آرشیو ملی ایران

£20.00

بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی (مطالعه‌ی موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)

£26.00

دانشنامه فرهنگ مردم ايران؛ جلد ۶

£75.50

دانشنامه فرهنگ مردم ايران (جلد سوم)

£78.50