خیانت زناشویی در فیلم‌های سینمای ایران: بررسی نشانه‌شناختی-جامعه‌شناختی، درون‌مایه‌ی خیانت زناشویی در فیلم‌های چهارشنبه‌سوری، سعادت‌آباد، زندگی خصوصی و برف روی کاج‌ها

£15.00

مقدمه‌ای بر روان‌شناسی شخصیت ایرانی: بررسی افسردگی، قدرت‌گرایی و خودشیفتگی در شخصیت ایرانی

£17.50

تمنای رفتن: مهاجرت به خارج در میان ذهنیت ایرانی

£15.00

فکرت را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند

£22.00

واژه‌نامه‌‌ی روانشناسی و زمینه‌های وابسته؛ انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی

£29.00

فرهنگ‌نامه تخصصی مشاوره

£35.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.