گفتگو؛ فصلنامه فرهنگی و اجتماعی؛ شماره ۸۷؛ اسفند۱۳۹۹؛ ترجمه، فرهنگ و سیاست

£18.00

زنان نویسنده‌ی جنگ تحمیلی

£18.00

جریان‌شناسی چپ در ایران

£22.50

مالیه روح مشروطه است: بازخوانی نقش مستشاران آمریکایی در اصلاح نظام مالی ایران

£26.50

سکونت در محله: روایتی از شکل‌گیری محله‌ی دولت تهران در دوره‌ی ناصری

£19.00

فرامین تاسیس، اداره و انحلال حکومت فرقه‌ی دموکرات آذربایجان: مجموعه‌ای از اسناد شوروی

£19.50

اسلام و دموکراسی ایران: پژوهشی در سیر مجلات فقها و روشنفکران درباره‌ی نقش آرای مردمی در حکمرانی

£19.00

خاطرات یک دیپلمات؛ خاطرات جواد منصوری (جلد ۱)

£29.50

خاطرات یک دیپلمات؛ خاطرات جواد منصوری (جلد ۲)

£28.50

پیرامون مشروطه: سه مقاله درباره‌ی ولایات و مرکزگرایی

£18.50

نگاهبان: ‍پنجاه خاطره از نیروهای نگهدارنده‌ی اسیران عراقی در ایران

£18.50

روزشمار انقلاب اسلامی؛ جلد ۱۹

£24.50