دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۵-۶ اسفند ۱۳۹۹؛ تهران

£207.00

اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۱۴-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£213.00

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£117.00

فرزند کویر و نیم قرن خدمت در صنعت نفت

£29.00

اسناد نفت و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران

£67.00

بررسی ساختار قراردادهای نفتی ایران: از قاجار تاکنون (سال‌های ۱۱۷۴ تا ۱۳۹۴)

£21.00

خواب آشفته‌ی نفت؛ جلد دوم: دکتر مصدق و نهضت ملی ایران

£59.00

خواب آشفته‌ی نفت؛ جلد اول: از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه

£59.00

انقلاب و نفت: روایت وزیران جمهوری اسلامی از اقتصاد سیاسی نفت

£29.00

نفت و نفتکش؛ تاریخچه‌ شرکت ملی نفتکش ایران؛ جلد ۱: از ملی شدن نفت تا تاسیس شرکت ملی نفتکش ایران

£49.00

اصلاح‌طلبی ناکام

£27.00

فرهنگ نفت و گاز

£19.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.