سینما به روایت اصفهان: یک پژوهش تاریخی-تحلیلی (۱۳۵۷-۱۳۰۴)

£20.50

نمایش‌های ایرانی؛ جلد ۱۲: عصر جمهوری اسلامی ایران

£28.50

نمایش‌های ایرانی؛ جلد ۱۱: نمایش در سه سال بحبوحه‌ی انقلاب اسلامی

£27.50

نمایش‌های ایرانی؛ جلد ۱۰: محمدرضا شاه پهلوی (پهلوی دوم)

£28.00

مردم‌شناسی ارتباطی اسطوره در سینمای ایران

£20.50

نقش زن در موسیقی مناطق ایران

£18.00

زنان موسیقی ایران؛ از اسطوره تا امروز

£27.00

فیلمشناخت ایران؛ فیلم‌شناسی سینمای ایران ۱۳۵۷-۱۳۰۹

£56.00

فیلشناخت ایران: فیلم‌شناسی ایران ۱۳۷۲-۱۳۵۸

£34.00

هفت فیلم‌نامه از اصغر فرهادی

£31.50

تئاتر در ایران: از کودتا تا انقلاب

£32.00