جغرافیای نظامی جزایر (هرمز، جزایر سه‌گانه، سیری، فارور و فارور گان)

£23.50

جغرافیای نظامی نوین ایران

£27.00

ارتش ایران در دوره صفوی

£39.00

فرهنگ اصطلاحات نظامی؛ هفت زبانه (انگلیسی، فارسی، فرانسه، اسپانیایی، آلمانی، روسی، عربی)

£39.00£59.00

تاریخ دریانوردی و نیروی دریایی ایران در گذر زمان؛ جلد ۳: سقوط صفویه، حکومت افغان، افشاریه، زندیه تا پایان قاجاریه

£69.00

پهپاد در دفاع مقدس: روند شکل‌گیری و نقش‌آفرینی یگان پهپاد سپاه در دفاع مقدس

£19.00

سازمان افسران حزب توده‌ی ایران ۱۳۳۳-۱۳۲۳

£26.00

فرهنگ تشریحی جنگ الکترونیک؛ انگلیسی-فارسی

£39.00

فرهنگ اصطلاحات فنی نظامی ویژه نیروی دریایی، هوایی، زمینی؛ انگلیسی، فارسی

£8.50

دیپلماسی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و بازتاب‌های جهانی

£55.00

تاریخ دریانوردی و نیروی دریایی ایران در گذر زمان، جلد ۲: تسلط استعمار و دوران صفویه

£39.00

ایران در جنگ از چالدران تا جنگ تحمیلی

£59.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.