شرح حال ریاضی‌دانان بزرگ ایران و جهان، از آغاز تا عصر حاضر

£19.00

واژه‌نامه ریاضی و آمار؛ انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی

£18.00

گام به گام دروس سوم کلاغ سپید (شاه کلید ۳)

£13.00

امتحان یار، دروس سال سوم ابتدایی

£13.00

کتابشناسی دستنوشت‌های ریاضیات و علوم وابسته در دوره اسلامی (موجود در کتابخانه‌های ایران و برخی کشورهای جهان)

£199.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.