پیکرگردانی در اساطیر

£33.50

شاهنامه و پایان ساسانیان: سنجش شاهنامه با منابع تاریخی از شورش بر خسرو پرویز تا مرگ یزدگرد سوم

£32.50

داستان‌هایی کوتاه از ادبیات کرد

£18.50

مثنوی، مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (۶ جلد)؛ مقدمه و تحلیل، تصحیح متن بر اساس نسخه‌های معتبر مثنوى، مقایسه با چاپهای معروف مثنوی، توضیحات و تعلیقات جامع و فهرست‌ها از محمد استعلامى

£265.00

سر نی: نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی (۲ جلدی)

£59.00

بحر در کوزه؛ نقد و تفسیر قصه‌ها و تمثیلات مثنوی

£45.00

دیوان امیر نظام‌الدین علیشیر نوایی فانی

£28.50

گزیده متون دوره‌ی قاجار

£22.50

نمونه‌هایی از شعر فارسی در آغاز سده‌ی بیست‌ویکم میلادی: همراه با تحلیلی از استاد احسان یارشاطر

£30.50

فرافکنی در فرهنگ و ادب فارسی

£22.00

وقایع‌نگاری ادبیات معاصر ایران؛ دفتر اول: از ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ شمسی

£22.00

بیت یاب شاهنامه‌ی فردوسی بر اساس پیرایش جلال خالقی‌مطلق

£47.50