کرد در سفرنامه‌ها (از صفوی تا پایان پهلوی)

£22.50

داستان‌هایی کوتاه از ادبیات کرد

£18.50

آیین یارسان در اساطیر اقوام کرد

£18.00

قه‌لای راز: سه‌رجه‌م به‌رهه‌مه‌کانی

£35.00£37.00

تاریخ تمدن کرد؛ جلد ۴: تاریخ معاصر کردها؛ بخش اول: مروری بر عهدنامه‌ها

£21.00

تاریخ تمدن کرد؛ جلد ۳: از ایوبیان تا سقوط امپراتوری عثمانی (قرارداد سایکس پیکو)

£21.00

تاریخ تمدن کرد؛ جلد ۲: از ظهور اسلام تا حکومت صلاح‌الدین ایوبی

£21.00

تاریخ تمدن کرد؛ جلد ۱: از آغاز پیدایش تا دوره اسلامی

£21.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.