ایران و جهان عرب: الگوهای رقابت و همکاری

£21.50

آموزش‌های دیپلماتیک در ایران: از مدرسه علوم سیاسی تا دانشکده روابط بین‌الملل

£20.00

ایران و آمریکا در چهل سال: مقایسه دو نظریه مقاومت و تنش‌زدایی در سیاست خارجی

£33.00

مجموعه مقالات سومین همایش گفت‌و‌گوی اندیشمندان ایران و افغانستان، گفت‌و‌گو درباره توسعه

£59.00

مالیه روح مشروطه است: بازخوانی نقش مستشاران آمریکایی در اصلاح نظام مالی ایران

£26.50

چالش‌های ژئوپلتیكی ایران در مرزهای پیرامونی

£36.50

دیپلماسی بی‌کراوات (جستاری در منافع ملی ایران)

£16.50

نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس

£24.50

افغان‌نامه (۳ جلدی)

£71.00

نقد «تحریف مدرن» امام خمینی (جنگ عراق و ایران)

£20.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.