ایران ساسانی در بستر عهد باستان متأخر: مجموعه سخنرانی‌های دانشگاه آکسفورد

£21.00

آب و نظم آب‌رسانی و آبیاری در تهران

£15.00

رؤسای معارف، فرهنگ و آموزش و پرورش فارس بین دو انقلاب (انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران ۱۳۵۷-۱۳۸۷)

£27.00

مشروطه‌ی ایران به روایت آرشیو عثمانی

£19.50

مجموعه مقالات شهر سوخته ۲

£59.00

کلان روایت‌ها در تاریخ‌نگاری ایران دوره‌ی قاجار (۱۲۶۴-۱۲۱۰ هـ.ق)

£25.00

بنیان‌های اندیشه‌ی سیاسی شهید بهشتی در گفتمان انقلاب اسلامی

£23.00

روایتی از زندگی و زمانه‌ی آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی (۱۳۶۰-۱۳۰۷)

£63.50

سیره‌ی شخصی هاشمی رفسنجانی در خانواده و اجتماع (سیری در روزنوشت‌ها)؛ دفتر اول

£23.00

ترانه و توفان: زنان و جنبش مسلحانه ایران دهه‌های چهل و پنجاه

£19.50

باز هم اندر خم یک کوچه‌ایم: جستارهایی درباره‌ی ادبیات و فرهنگ ایران

£32.50

بازشناسی روند تطور و تحول فرمان‌ها در دیوانسالاری ایران دوره‌ی قاجار: بر اساس گزیده‌ای از فرمان‌های موجود در آرشیو ملی ایران

£20.00