مالیه روح مشروطه است: بازخوانی نقش مستشاران آمریکایی در اصلاح نظام مالی ایران

£26.50

سکونت در محله: روایتی از شکل‌گیری محله‌ی دولت تهران در دوره‌ی ناصری

£19.00

فرامین تاسیس، اداره و انحلال حکومت فرقه‌ی دموکرات آذربایجان: مجموعه‌ای از اسناد شوروی

£19.50

دیپلماسی بی‌کراوات (جستاری در منافع ملی ایران)

£16.50

محمود توکلی؛ سیمایی ناشناخته در «نهضت ملی ایران»

£19.00

نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس

£24.50

راز سر به مهر؛ برجام، کوششی سترگ برای حقوق، امنیت و توسعه ایران (۶ جلدی)

£149.00£179.00

دادگاه اشیاء: مشروح جلسات رسیدگی به اتهامات اشیاء و وسایل یک مسئول

£17.50

تلنگر برای ایران: مطالعات موردی سیاست‌گذاری تغییر رفتار در ایران و جهان

£21.00

بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی (مطالعه‌ی موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)

£26.00

پروپوزارت:‌ بررسی علمی موفقیت‌های دولت تدبیر و امید

£13.50