مالیه روح مشروطه است: بازخوانی نقش مستشاران آمریکایی در اصلاح نظام مالی ایران

£26.50

بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی (مطالعه‌ی موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)

£26.00

تاراج نهان: سلب مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایران

£17.00

نظام اقتصادی سازمان روحانیت

£13.00

بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری-تجارب عملی

£45.00

بانکداری اسلامی (۲): بانکداری مرکزی اسلامی و سیاست‌گذاری پولی و ارزی

£26.00

چهره‌های فین‌تک ایران: روایت زندگی ۱۱ چهره‌‌ی برجسته‌‌ی حوزه‌ی فناوری‌های مالی ایران

£21.00

مجموعه کامل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین مربوطه

£19.00

فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری؛ انگلیسی-فارسی

£25.00

فرهنگ توصیفی اصطلاحات و اختصارات تامین مالی پروژه‌ای؛ انگلیسی-فارسی

£17.00

فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین‌المللی؛ انگلیسی - فارسی

£25.00

فرهنگ اصطلاحات تخصصی: مهندسی مالی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، نهادها و بازارهای مالی؛ انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی

£53.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.