کرد در سفرنامه‌ها (از صفوی تا پایان پهلوی)

£22.50

داستان‌هایی کوتاه از ادبیات کرد

£18.50

ناسیونالیسم و قومیت در ایران (مطالعه‌ای تجربی)

£15.50

آیین یارسان در اساطیر اقوام کرد

£18.00

قه‌لای راز: سه‌رجه‌م به‌رهه‌مه‌کانی

£35.00£37.00

مقالاتی در زمینه‌ی قوم‌شناسی بلوچ

£24.00

حس کردن فرهنگ: پژوهش‌های مردم‌نگارانه در ایران

£18.00

تهرانی-شهرستانی: اندیشیدن در باب یک دوگانه‌ی اجتماعی

£15.50

ایرانیان عرب‌تبار: مردم‌شناسی ساختار قومی اعراب خوزستان

£16.00

هویت ایرانی در گذر تاریخ: نقد و ارزیابی کتاب هویت ایرانی

£17.00

تاریخ تمدن کرد؛ جلد ۴: تاریخ معاصر کردها؛ بخش اول: مروری بر عهدنامه‌ها

£21.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.