دانشنامه و دانشنامه‌نگاری: تاریخچه، روش‌ها و نمونه‌ها

£43.00

دایرة‌المعارف تاریخ ایران: از پیدایش فلات ایران تا انقراض ساسانیان

£49.00

دانشنامه تهران بزرگ؛ جلد ۳

£69.00

راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران

£39.00

دانشنامه فرهنگ مردم ايران؛ جلد ۶

£75.50

دانشنامه فرهنگ مردم ايران (جلد سوم)

£78.50

دانشنامه فرهنگ مردم ايران (جلد دوم)

£78.00

دانشنامه فرهنگ مردم ايران (جلد اول)

£78.00

فرهنگنامه بازی‌های سنتی کرمان

£19.00

دایرةالمعارف زن ایرانی (۲ جلدی)

£54.00

زبدة التصانیف دائرة المعارفی از عهد صفوی (۶ جلدی)

£117.00

دائرةالعمارف بزرگ اسلامی؛ جلد ۲۴

£67.00