تقلید و تنزل: پاییز نثر فارسی از دوره‌ی مغول تا عصر صفوی

£49.00

پنجاه سال بعد سووشون: نقدی بر واقع‌گرایی رمان سووشون

£28.00

مهدی اخوان ثالث: نقد و بررسی شعر معاصر (تغییرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران به همراه چند مقاله‌ی انتقادی)

£23.00

هفت لشکر: (طومار جامع نقالان) از کیومرث تا بهمن

£69.00

رودررو با لسان‌الغیب

£46.00

فرهنگنامه‌ی داستان‌های متون فارسی (۱)

£79.00

آذربایجان و شاهنامه: تحقیقی درباره‌ی جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزارساله‌ی شاهنامه در آذربایجان

£59.00

دیپلماسی در شاهنامه: بررسی روابط بین‌الملل و آداب دیپلماسی در شاهنامه فردوسی

£23.00

تاریخ‌نگار تصویرگرا یا شاعر فرمالیست

£35.00

رویای وارونگی: نقد و بررسی سورئالیسم در ادبیات و هنر

£10.00