زیبایی‌شناسی عاشق و معشوق در ادبیات فارسی با محوریت منظومه‌های عاشقانه‌ی نظامی گنجوی

فیلشناخت ایران: فیلم‌شناسی ایران ۱۳۷۲-۱۳۵۸

£34.00

اسطوره، شاهنامه، تعزیه: وام‌گیری‌های تعزیه از بن‌مایه‌های اساطیری و شاهنامه

£31.00

بردار این‌ها را بنویس آقا: خاطرات و نقد روشنفکری ادبی ایران ۱۳۴۰-۱۳۶۰

£33.00

طلای سیاه در مس داستان: درآمدی بر بازتاب نفت و غرب در ادبیات داستانی و خاطرات ایرانیان

£17.00

بررسی و نقد متون سیاسی در حوزه‌ی اسلام و ایران: نقد کتاب‌های دکتر بشیریه، دکتر زیباکلام، دکتر فیرحی و دیگران

£24.50

مرواریدهای پارسی در صدف‌های انگلیسی (مجموعه مقالات)

£17.00

پنجره‌هایی به باغ پربار شعر و ادب فارسی

£23.00

دیونامه: بازشناسی چهره‌ی موجوادت خیالی در روایت‌های ایرانی

£25.00

کتاب چهار خطی: کندوکاوی در تاریخ رباعی فارسی

£31.50