نگاه نو؛ شماره ۱۳۰؛ تابستان ۱۴۰۰

£22.00

گفتگو؛ فصلنامه فرهنگی و اجتماعی؛ شماره ۸۷؛ اسفند۱۳۹۹؛ ترجمه، فرهنگ و سیاست

£18.00

گفتگو؛ فصلنامه فرهنگی و اجتماعی؛ شماره ۸۶، آذر ۱۳۹۹؛ دیوانسالاری و سیاست

£21.00

شکاف‌های جامعه‌ی ایرانی

£20.00

کلان روایت‌ها در تاریخ‌نگاری ایران دوره‌ی قاجار (۱۲۶۴-۱۲۱۰ هـ.ق)

£25.00

انقلاب در میراث فرهنگ: تناقض‌های میان عمل و نظر مدیران سازمان میراث فرهنگی

£21.00

دانشنامه فرهنگ مردم ايران؛ جلد ۶

£75.50

دانشنامه فرهنگ مردم ايران (جلد سوم)

£78.50

دانشنامه فرهنگ مردم ايران (جلد دوم)

£78.00

دانشنامه فرهنگ مردم ايران (جلد اول)

£78.00

فرهنگنامه‌‌ی مطبوعات ورزشی

£37.00

حس کردن فرهنگ: پژوهش‌های مردم‌نگارانه در ایران

£18.00