دیده‌ها و شنیده‌ها: ناشنیده‌هایی از تاریخ معاصر

نظریه‌ی عام اصلاح دینی: بازخوانی روایت سید جواد طباطبایی از فلسفه‌ی سیاسی مشروطه

خداپرستان سوسیالیست: از محفل‌ها تا جمعیت آزادی مردم ایران (۱۳۳۲-۱۳۲۳)

مصائب ارومیه: خاطرات سرگرد اسکندر افشارپناه

تراژدی جهان اسلام: عزاداری شیعیان ایران به روایت سفرنامه‌نویسان، مستشرقان و ایران‌شناسان (از صفویه تا جمهوری اسلامی)؛ ۳ جلدی

تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران: از آغاز تاثیر هنر غرب تا جنبش سقاخانه

چهل سال بعد: گفت و گوهایی درباره‌ی انقلاب اسلامی

صد روز آخر: اسراری از وقایع روزهای سرنوشت‌سازی که به سقوط دودمان پهلوی انجامید

خاطرات وکیل‌التولیه (میرزا محمد نواب رضوی)؛ ۲ جلدی

انقلاب فراموش‌شده: دولت‌های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ ش. (برنامه‌ها و دشواری‌ها)