فرهنگ اصطلاحات نظامی؛ هفت زبانه (انگلیسی، فارسی، فرانسه، اسپانیایی، آلمانی، روسی، عربی)

£39.00£59.00

فرهنگ حقوقی معاصر؛ انگلیسی-فارسی

£36.00

واژه‌نامه‌ی روابط عمومی و تبلیغات؛ انگلیسی-فارسی

£19.00

واژه‌نامه‌ی توصیفی ایران‌شناسی

£45.00

هزارواژه‌ی پزشکی (۳)

£19.00

هزارواژه‌ی پزشکی (۲)

£13.00

هزارواژه‌ی پزشکی (۱)

£9.00

هزارواژه‌ی زیست‌شناسی (۲)

£13.00

هزار واژه‌ی زبان‌شناسی (۱)

£9.00

فرهنگ لغات و اصطلاحات اطلاعاتی و امنیتی: انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی

£35.00

واژگان زیست شناسی؛ انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی

£17.00

فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری؛ انگلیسی-فارسی

£25.00