از تأویل نشانه تا تحلیل فسانه: پژوهشی درباره‌ی تصویرسازی نجومی در ایران تا پایان قرن چهارم هجری قمری

£32.00

واژه‌نامه‌ی تشریحی اخترشناسی؛ فارسی - انگلیسی، انگلیسی - فارسی

£22.00

کتابشناسی دستنوشت‌های نجوم و علوم وابسته (موجود در کتابخانه‌های ایران و برخی کشورهای جهان)

£245.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.