خوانشی نو از چند نقش‌برجسته‌ی ساسانی

£17.50

پیشگامان نمایش در ایران

£23.50

زندگی روزمره در ایران مدرن با تامل بر سینمای ایران

£15.50

کاشی‌های بهشت: بررسی بصری نقش‌مایه‌های حرم شاه‌چراغ

£17.50

خیانت زناشویی در فیلم‌های سینمای ایران: بررسی نشانه‌شناختی-جامعه‌شناختی، درون‌مایه‌ی خیانت زناشویی در فیلم‌های چهارشنبه‌سوری، سعادت‌آباد، زندگی خصوصی و برف روی کاج‌ها

£15.00

کتیبه‌های تیموری در خراسان؛ ۲ جلدی

£73.00

فرش و فرشبافی در ایران

£39.50

۱۰۰۰۰ سال تاریخ و هنر فرش‌بافی اقوام ایرانی (۲ جلدی)

£61.50

ری، شهری به قدمت تاریخ

£18.00

سیاست‌های پوشاک در دوره‌ی قاجار و پهلوی اول

£25.50