خانه پلاک ۲۹: تاریخ شفاهی انجمن ولی عصر (۱۳۵۵-۱۳۳۷) و فعالیت‌های شیخ حسن نوری همدانی (۱۳۶۹-۱۳۰۲)

£21.50

مردم‌شناسی ارتباطی اسطوره در سینمای ایران

£20.50

دانشنامه فرهنگ مردم ايران؛ جلد ۶

£75.50

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

£31.00

ایرانیان عرب‌تبار: مردم‌شناسی ساختار قومی اعراب خوزستان

£16.00

پیامدهای اجتماعی مهاجرت‌های روستایی به شهر تهران ۱۳۵۷-۱۳۴۲

£15.50

مردم شناسی اقوام و ایلات ایران

£34.50

مردم‌شناسی جامعه‌ی تهران قدیم و گفتارهایی درباره‌ی خانه و خانواده و سنت‌های خانوادگی

£57.00

تاریخ مردم‌شناسی و فرهنگ مردم ایران در روزگار پهلوی

£33.00

دانشنامه فرهنگ مردم ايران؛ جلد ۵

£77.00

مردم‌شناسی و موسیقی نوار ساحلی شیبکوه

£16.00

ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران: انسان‌شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم

£25.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.