مجموعه مقالات سومین همایش گفت‌و‌گوی اندیشمندان ایران و افغانستان، گفت‌و‌گو درباره توسعه

£59.00

دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۵-۶ اسفند ۱۳۹۹؛ تهران

£207.00

اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۱۴-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£213.00

اولین همایش نانو فوتونیک؛ ۱-۲ آبان ۱۳۹۹؛ زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

£147.00

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£117.00

بیستمین همایش صنایع دریایی؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۷؛ تهران

£399.00

بیست و هفتمین کنفرانس هسته‌ای ایران؛ ۱۱-۱۴ اسفند ۱۳۹۹، مشهد

£463.00

ششمین همایش ملی نهضت مشروطیت: عدالت خواهی از نهضت مشروطه تا گام دوم انقلاب اسلامی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸؛ تبریز

£81.00

پنجمین همایش بین‌المللی نهضت مشروطیت: تبریز و انقلاب مشروطه ایران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷؛ تبریز

£91.00

سومین همایش بین‌المللی نهضت مشروطیت: از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی، با تاکید بر جبهه مقاومت اسلامی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۵؛ تبریز

£95.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.