دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۵-۶ اسفند ۱۳۹۹؛ تهران

اولین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ ۱۴-۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

اولین همایش نانو فوتونیک؛ ۱-۲ آبان ۱۳۹۹؛ زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

بیستمین همایش صنایع دریایی؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۷؛ تهران

بیست و هفتمین کنفرانس هسته‌ای ایران؛ ۱۱-۱۴ اسفند ۱۳۹۹، مشهد

ششمین همایش ملی نهضت مشروطیت: عدالت خواهی از نهضت مشروطه تا گام دوم انقلاب اسلامی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸؛ تبریز

پنجمین همایش بین‌المللی نهضت مشروطیت: تبریز و انقلاب مشروطه ایران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۷؛ تبریز

سومین همایش بین‌المللی نهضت مشروطیت: از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی، با تاکید بر جبهه مقاومت اسلامی؛ ۱۴ مرداد ۱۳۹۵؛ تبریز