Empty

Total: £0.00
Book

Andīshah-yi siyāsī; Sūyah-yi pinhān-i andīshah-yi Shīʻī; Az takvīn tā ʻAllāmah Ḥillī

اندیشه‌ی سیاسی؛ سویه‌ی پنهان اندیشه‌ی شیعی؛ از تکوین تا علامه حلی
Publisher: 
Author(s): 
Mahdī Muvaḥḥidī nīyā
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Pub Year: 
2020
Total Pages: 
359
Dimensions: 
22 × 14 × 1.9 cm
Dewey Class: 
297.4832
Subject Tags: 
History
Politics
Religion & FaithIslamShia
Person Tags: 
ʻAllāmah Ḥillī