Empty

Total: £0.00
Book

Krūnūlūzhī-i dar tārīkh-i Īrān-i bāstān (Īlām, Mād, Hakhāmanishī, Sāsānī)

کرونولوژی در تاریخ ایران باستان (ایلام، ماد، هخامنشی، ساسانی)
Author(s): 
Mihrdād Nūrī Mujīrī
Editor(s): 
Ilnāz Darvīshī
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Pub Year: 
2020
Total Pages: 
176
Dimensions: 
21 × 14.5 × 0.9 cm
Dewey Class: 
955.01
Subject Tags: 
Iran -- History -- To 633 -- Chronology

Shopping cart

Your shopping cart is empty.

Our Scan on Demand (SOD) service will save you shipping charges and delivery time.

Ask us for SOD for any book before placing printed edition.