Empty

Total: £0.00
Book

Tasavvof-e Irani va Azadari-ye Ashura: Naqsh-e Sufiye, Ahl-e Fotovvat va Qalandariye dar Bonyangozari-ye A'in-ha-ye Moharram

تصوف ایرانی و عزاداری عاشورا: نقش صوفیه، اهل فتوت و قلندریه در بنیان‌گذاری آیین‌های محرم
Publisher: 
Author(s): 
Mohammad Mashhadi Nush Abadi
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
280
Dimensions: 
22 × 14 × 1.4 cm
Dewey Class: 
297.82
Subject Tags: 
Sufism
Islam
History

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS471937)
600-8679-07-5
6008679075
978-600-8679-07-3
9786008679073
Price:£23.00

آیین‌های عزاداری دربردارنده‌ی صورت‌های مختلف آداب و رسومی است که در ایام عزاداری حسین بن علی و دیگر معصومان(ع)، به ویژه در ماه‌های محرم و صفر، در ایران انجام می‌گیرد. منظور از «آیین» در اینجا فعالیت‌های دینی رسمی است که صورت آداب و مراسم دارد. منظور از «ایران» به طور عمده حوزه‌ی فرهنگی ایران بزرگ یا ایران فرهنگی است که بخش وسیعی از کشورهای مجاور ایران امروزی را نیز در بر می‌گیرد که روزگاران نه چندان دور، جزو قلمرو ایران بوده است. به طبع، احصاء و بررسی همه‌ی آیین های سوگواری محرم که همواره در هزاران کانون شهری و روستایی برگزار می‌شود، کاری دشوار است که نه هدف این تحقیق است و نه جست و جوی همه‌ی آن‌ها برای نویسنده‌ی این کتاب مقدور بوده است. آیین‌های سوگواری محرم کم و بیش در نقاط مختلف ایران یکسان است و فقط گاهی جلوه‌های احساسی و عاطفی و احتمالا شاخ و برگ‌های تجملی آن متفاوت است. با این احوال، ممکن است در این پهنه‌‌ی بسیار وسیع فرهنگی، آیین‌هایی نیز از چشم ما دور مانده باشد.

صوفیه و اهل فتوت و قلندریه که قرار است تأثیر آن‌ها در آیین‌های عزاداری محرم بررسی شود، در عنوان کلی، صوفی خوانده می‌شوند؛ زیرا گروه‌هایی مانند قلندریه و اهل فتوت در تاریخ فرهنگ ایران و اسلام با صوفیه مرتبط بوده‌اند و زیرمجموعه‌ی آن به حساب می‌آیند. این سه گروه به رغم تفاوت‌هایی که در طول تاریخ با یکدیگر داشته‌اند، به تعبیر صاحب نظران، همه در اصل، دو روی یک سکه‌اند و عناصر مشترک و مقومی دارند که آن‌ها را از دیگر گروه‌های دینی و فرهنگی متمایز می‌کند. اما آنچه به عنوان تأثیر این گروه‌ها در عزاداری محرم مدنظر است، به طور عمده به دو گروه اهل فتوت و قلندریه مربوط است. علتش آن است که اولا این هردو گروه وارث بسیاری از سنت‌های ایرانی و شرقی و واسطه‌ی انتقال آن به فرهنگ اسلامی‌اند و ثانیا شأن اجتماعی و آیینی این دو گروه از صوفیه بارزتر است و پایگاه قوی‌تری در میان مردم کوچه و بازار دارند. بنابراین با توجه به اهمیت این دو گروه و نیز ناشناخته بودن جهت‌گیری آنان در سیر و تطور تاریخی‌شان، در فصول آغازین این پژوهش به تفصیل درباره‌ی آنان بحث شده و گرایش آیینی و شیعی آنان بررسی شده است. اما علت اینکه در این کتاب درباره‌ی نسبت تصوف به معنای خاصش با تشیع مباحثی طرح نشده، کثرت آثار و نوشته‌های مربوط به این موضوع است، لذا از تکرار مکررات پرهیز شده است. نکته‌ی دیگر در این باره نقش اساسی اهل فتوت و قلندریه در برپایی این آیین‌هاست که پرداختن به مباحث تاریخی و نظری مربوط به آنان را الزامی می‌نماید. در این کتاب بدون پیش‌داوری و ارزش‌گذاری خاص، به تأثیر این گروه‌ها بر عزاداری محرم پرداخته شده است. اما برخی آیین‌ها که تأثیر صوفیانه‌ی آن را بررسی می‌کنیم، ممکن است رونق دوره‌های پیشین را نداشته باشد، یا اینکه در معرض فراموشی باشد، اما ممکن است این قبیل آیین‌ها از طریق تأثیر بر آیین‌هایی که امروزه زنده و پویا هستند، حضور خود را در عزاداری‌ها حفظ کرده باشند.

در این کتاب ابتدا ضمن معرفی موضوع و دسته‌بندی و مرور منابع، سابقه‌ی عزاداری در سنت اسلامی و ایرانی مطرح شده است. سپس در خصوص اهل فتوت، اعم از فتوت صوفیانه و عیاری، و نیز نسبت آنان با تصوف بحث شده است. نیز در فصلی مجزا به گرایش‌های شیعی و آیینی فتوت‌نامه‌ی سلطانی پرداخته شده است. پس از آن در فصولی مختلف، آیین های عزاداری محرم که گروه‌های صوفی در آن نقش ایفا کرده‌اند، بررسی شده است؛ به این ترتیب که هر یک از این آیین‌ها معرفی شده، سپس جایگاه تاریخی‌اش در ارتباط با گروه‌های صوفی تبیین شده و سرانجام صبغه و سابقه‌ی صوفیانه‌ی آن در عزاداری‌های محرم نشان داده شده است. همچنین در فصولی مجزا به نقش صوفیه در هنرهای آیینی مربوط به واقعه‌ی عاشورا پرداخته شده است. تأثیر دولت صفویه بر آیین‌های محرم و همچنین بررسی دو عنصر مهم «تکیه» و «بابا» که در آیین‌های عزاداری اهمیت دارند و در اصل عنصری صوفیانه‌اند، از دیگر موضوعات بحث برانگیز در این کتاب است.