Empty

Total: £0.00
Book

Ruzshomar-e Jang-e Iran va Araq; Ketab 52, Takapu-ye Jahani Bara-ye Tavaqof-e Jang, 28 Aban ta 24 Day 1366

روزشمار جنگ ایران و عراق؛ کتاب پنجاه‌و‌دوم، تکاپوی جهانی برای توقف جنگ، ۲۸ آبان تا ۲۴ دی ۱۳۶۶
Author(s): 
Hosein Ardestani
Text Language: 
Persian
Edition: 
3
Volume: 
Volume 52
Publication Year: 
2011
Total Pages: 
727
Dimensions: 
24 × 17 × 3.7 cm
Dewey Class: 
955.0843
Subject Tags: 
Iran-Iraq War

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH356367)
964-6315-10-0
9646315100
978-964-6315-10-5
9789646315105
Price:£61.00

كتاب پنجاه و دوم روزشمار جنگ ايران و عراق، با عنوان "تکاپوی جهانی برای توقف جنگ"، ۵۷ روز از دوران جنگ ایران و عراق را در بر می‌گیرد و در مجموع شامل ۶۹۸ گزارش درباره جنگ و موضوعات مربوط به آن در دوره زمانی  ۱۳۶۶/۸/۲۸ تا ۱۳۶۶/۱۰/۲۴ می‌باشد.

در این ۵۷ روز، علاوه بر اوضاع جبهه‌های جنگ، فعالیت‌های نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته‌است. تعداد و پراکندگی اخبار، ابتدا در قالب گزارش و سپس با جملات توضیحی و تحلیلی تا حدودی انسجام یافته‌اند.

در مقدمه كتاب اخبار و گزارش‌ها به صورت موضوعی مرور شده‌اند. در زمینه نظامی، استراتژی، طرح‌های عملیاتی و صحنه نبرد، تبیین شده و در زمینه سیاسی، مواضع رسمی ایران و عراق، مواضع آمریکا و شوروی، فرانسه، اروپا، ژاپن و سایر کشورها و نیز سازمان‌های بین‌المللی مطمح نظر بوده است. همچنین در مقدمه اشاراتی به مسائل اجتماعی که تلفیقی از جنبه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی است نیز شده است.

هر روز از روزشمار به منزله يك فصل است كه در پايان آن فهرست منابع و مآخذ مطالب آن روز درج شده‌است. همچنين برخی از توضيحات ضروری درباره بعضی مطالب، كه در قالب روزشمار نمی‌گنجد، با عنوان ضميمه در پايان همان روز آمده‌است.
پس از متن اصلی کتاب، چكيده‌ای از مطالب كتاب با عنوان "گزارش روزشمار" درج شده است كه دارای شماره‌هايی نظير گزارش‌های متن كتاب می‌باشد و دستيابی به مطالب مورد نظر را آسان می‌كند. در پايان نيز فهرست راهنمای موضوعی (اعلام) آمده‌است.

همچنين نقشه‌هايی از مناطق و محورهای عملياتی مورد بحث در كتاب و عكس‌هايی از برخی صحنه‌ها و اشخاص ذكر شده در گزارش‌ها، در كتاب چاپ شده‌است.