Empty

Total: £0.00
Book

Dictionary of Handicrafts and Traditional Arts: Stone and Pottery

اصطلاح‌نامه‌ی صنایع دستی و هنرهای سنتی: سنگ و سفال

Estelahname-ye Sanaye'-e Dasti va Honar-ha-ye Sonnati: Sang va Sofal
Supervisor(s): 
Neda Sahra-peima
Fa'eze Aqiqi
Hamid Afshar
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
150
Dimensions: 
29 × 21 × 0.8 cm

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS417378)
600-97442-1-0
6009744210
978-600-97442-1-3
9786009744213
Price:£13.00

ساخت افزارهای گوناگون از دوران پیش از تاریخ با دستان بشر نسبتی ناگزیز داشته‌اند. بی‌شک ابزارهای سنگی به عنوان کهن‌ترین بدایع بشری برای به خدمت گرفتن مواهب زمین، نقطه عطفی در ظهور صنایع دستی و هنرهای سنتی و در عین حال مظهری از بلوغ توامان فکر و جوارح انسانی به شمار می‌روند. فاصله زمانی قابل تامل در ظهور پدیده‌ای به نام سفال و ابعاد مختلف شناخت انسان از طبیعت پیرامون، پرسش‌های پرشماری را از کیفیت زندگی انسان روی زمین ایجاد می‌کند. سنگ و سفال وجوه مشترک بسیاری دارند. از جمله: هر دو به دلیل خویشاوندی مستقیم با زمین، در دسترس‌ترین مواد در اختیار انسان برای خلق ابزارآلات، ادوات و ظروف به شمار می‌روند و هر دو از جنبه‌های مهم و سه گانه مورد نظر انسان در پدید آوردن دست ساخته‌ها شامل جنبه مالکیتی و کاربردی، اعتقادی و زیبایی شناختی برخوردارند. جایگاه ارزشمند سنگ و سفال تا به امروز، به رغم حضور صنایع جدید، به دلیل شناخت بیشتر مردمان معاصر از ارزش ذاتی سنگ و سفال، جایگاه ارزشمند این مواد در قالب صنایع دستی و هنرهای سنتی تا به امروز محفوظ مانده و همچنان مورد اعتنا و توجه بسیار است. اثر حاضر، جلد هفتم از مجموعه اصطلاح‌نامه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با ۱۶۵۴ مدخل در زمینه سنگ و سفال است.