Empty

Total: £0.00
Book

Shahanshah-name: Tarikh-e Manzum-e Moqolan va Ilkhanan az Qarn-e Hashtom-e Hejri

شهنشاه‌نامه: تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجری
Author(s): 
Ahmad Tabrizi
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
1,067
Size (cm): 
16 x 23
Dimensions: 
0 × 0 × 5.5 cm
Dewey Class: 
8fa1.32
Subject Tags: 
Mongols
Poem

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH493267)
600-5942-87-5
6005942875
978-600-5942-87-3
9786005942873
Price:£59.00

منظومه حماسی-تاریخی شهنشاه‌نامه، سروده احمد تبریزی، یکی از نخستین آثار در دوره شکل‌گیری تاریخ‌های منظوم است که کار نظم آن در سال ۷۳۸ هجری به پایان رسیده است.

در این منظومه احوال چنگیزخان، اجداد و جانشینان او تا دو سال بعد از مرگ سلطان ابوسعید روایت شده است.

یکی از ویژگی‌های ادبی برجسته شهنشاه‌نامه، کوشش آگاهانه شاعر برای سره‌نویسی که این منظومه را به اثری منحصربه فرد در زبان فارسی تبدیل ساخته است.