Empty

Total: £0.00
Book

Technical Dictionary of Water and Wastewater Engineering‬; English - Persian, Persian - English

واژه‌نامه تخصصی مهندسی آب و فاضلاب؛ انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی

Vazhename-ye Takhasosi-ye Mohandesi-ye Ab va Fazelab; Engelisi - Farsi, Farsi - Engelisi
Author(s): 
Ali Reza Asad Dokht
Ali Vosuq
Text Language: 
English
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
564
Size (cm): 
16 x 23
Dimensions: 
0 × 0 × 2.9 cm
Dewey Class: 
553.03
Subject Tags: 
References
Water Resources
Water & Wastewater

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS923441)
600-124-860-5
6001248605
978-600-124-860-3
9786001248603
Price:£44.00

کتاب «واژه‌نامه‌ی تخصصی مهندسی آب و فاضلاب انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی» اثر «علیرضا اسددخت» با همکاری «علی وثوق» است. در مورد این اثر آمده است: «این فرهنگ واژگان مشتمل بر بیش از ۷۰۰۰ واژه و اصطلاح تخصصی در حوزه‌های مختلف مهندسی آب و فاضلاب است و در گردآوری و تدوین این مجموعه علاوه‌بر استفاده از سایر فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی که در سال‌های گذشته انتشار یافته‌اند، از معتبرترین کتب انگلیسی چاپ‌شده در زمینه‌ی منابع اصلی بهره‌گیری شده است. با رشد روزافزون علوم مختلف در کشور و ارتباطات وسیع در زمینه‌های مختلف، نیاز به آگاهی داشتن از واژه‌های تخصصی بیش از پیش احساس می‌شود؛ ازاین‌رو در هر رشته‌ی تخصصی آشنایی با واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی آن حوزه، دانش‌پژوهان را در جهت درک هر چه بهتر مفاهیم مربوط به آن‌ها یاری می‌کند. یکی از این زمینه‌های تخصصی، مهندسی آب و فاضلاب است که زمینه‌های مختلفی از جمله شبکه و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سیستم‌های انتقال و نیز ایستگاه‌های پمپاژ و ... را شامل می‌شوند.»