Empty

Total: £0.00
Book

Tarikh-e Baq va Baq-sazi dar Iran

تاریخ باغ و‌ باغ‌سازی در ایران
Author: 
Qolam Reza Jamal-al-din
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Publication Year: 
2017
Total Pages: 
502
Size (cm): 
17 X 19
Dewey Class: 
712.0955
Subject Tags: 
Art

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS783491)
964-334-601-3
9643346013
978-964-334-601-0
9789643346010

Price:£25.00

سالیان درازی است که تحقیقات قابل توجهی در زمینه باغ و باغ‌سازی ایران و مطالعه این پدیده در برهه‌های مخنلف تاریخی منتشر می‌شود. این پژوهش‌ها چه در قالب کتاب و مقاله، و یا چه در قالب کنفرانس و همایش، همگی به نحوی در جستجوی شناخت و یا بازآفرینی باغ‌های این سرزمین هستند.

در سنت زندگی ایرانی ، «باغ» جایگاهی بس ویژه دارد. شناخت جامع و فهم اصول و ویژگی‌های شکلی و سبکی باغ‌های اسلامی ایران ، و کشف و بررسی جنبه‌ها و ابعاد کیفی و کمی آن نیازمند به تحقیقات وسیع و بنیادین براساس رویکرد متناسب با آن است. باغ‌سازی اسلامی ایران ، پدیده‌ای چندوجهی و چندلایه است. سازمان فضایی و ابعاد معنایی در این پدیده ، همواره طی دوران مختلف تاریخی یکسان نبوده و به فراخور فرهنگ ، جهان بینی و شرایط اقتصادی و کشاورزی جامعه دوران خویش ، تغییرات و تفاوت‌هایی را به خود دیده است. تعریف و توصیف باغ و مفهوم آن در تاریخ معماری اسلامی ایران بسیار پیچیده‌تر و غنی‌تر از آن است که به نظر می‌آید  یا توسط محققان به تصویر کشیده شده است.

کتاب «تاریخ باغ و باغ‌سازی در ایران» به نگارش غلامرضا جمال‌الدین در پی تحلیل و بازخوانی باغ و باغ‌سازی به روایت متون و اسناد تاریخی است که در ۱۸ فصل - با عنوان «روضه» در این کتاب - و ۱۴۸ بخش - با عنوان «چمن» در این کتاب - فراهم آمده است.

درآمدی بر باغ و باغ‌سازی در ایران ، سده‌های نخست ، باغ‌های غزنویان ؛ باغ‌های خراسان قرن پنجم ، سلجوقیان و خوارزمشاهیان ، از تبریز تا هرات - نظام کاشت و آرایش درختان و گیاهان در باغ ، تیموریان ، باغ و باغ‌سازی در ارشادالزراعه ؛ گنجینه‌ای زیر غبار روزگار ، میرک سیدغیاث ، چادر و خیمه در باغ‌های تیموری و صفوی ، باغ‌های قزوین در دوره صفویه ، شهر اصفهان و سیمای آن _ میدان نقش جهان ، کاخ‌ها و باغ‌های پیوسته شاهی ، خیابان چهارباغ و باغ‌های حومه شهر ، شمال و باغ‌های فرح آباد و بهشهر ، باغ بلبل و کاخ هشت بهشت ، گیاهان و درختان در باغ‌های عصر صفوی ، مراسم و تفریحات در باغ‌ها و کوشک‌ها و کاخ‌های تیموری و صفوی ، بررسی کوشک و کاخ و باغ‌های عصر صفوی عناوین اصلی کتاب هستند.

این کتاب به دنبال آن است تا به جنبه‌های گوناکون باغ و باغ سازی، از معرفی و بررسی باغ‌های تاریخی دوره اسلامی، تا نظام کالبدی و کاشت و آرایش گیاهان و جنبه‌های عملکردی و معنایی آنها بپردازد.