Empty

Total: £0.00
Book

Some Documents of Iranian Culture Foundation‮

اسنادی از بنیاد فرهنگ ایران

Asnadi az Bonyad-e Farhang-e Iran
Author: 
A. Mollayi Tavani; M. H. Mohammadi; L. Maleki
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
327
Size (cm): 
16 x 23
Extra details: 
Col. Images
Dewey Class: 
068.55
Subject Tags: 
Documentary
Historical Documents
Pahlavi Era
Political Parties

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS445454)
964-426-862-8
9644268628
978-964-426-862-5
9789644268625

Price:£19.00

Add to Wishlist

اثر پيش رو حاوی يک‌صد سند است که از ميان دستکم ۴۰۰۰ سند و گزارش موجود در داخل و خارج از پژوهشگاه گردآوری و گزينش شده‌ است. در اين اثر تلاش شده‌است تا با انتخاب اسناد متنوع و مختلف از حيث موضوعی، انواع و اقسام مسائل، مشکلات و حوادث به وقوع پيوسته در حيات علمی و فرهنگی اين نهاد علمی و فرهنگی منعکس گردد.

در تاریخ معاصر ایران نهادهای پژوهشی و موسسه‌های فرهنگی متعدد با کارکردها و انگیزه‌های متفاوتی شکل گرفته‌اند که بررسی و ارزیابی کارنامه آن‌ها یک ضرورت انکارناپذیراست. تردیدی نیست که این ارزیابی در درجه اول نیازمند یک شناخت عالمانه از ساختار و عملکرد این نهادهاست . تاکنون اسناد و مدارک این نهادها انتشار نیافته است. شناخت ما درباره‌ی کارکرد و انگیزه‌های تاسیس آن‌ها بسیار ناقص و نارساست. مشکل مهم‌تر ایجاد گسست در عرصه حیات علمی و سازمانی این نهادهاست که پس از انقلاب اسلامی رخ داد. از آن جا که این نهادها پس از انقلاب انگیزه‌ها و کارکردهای خود را از دست دادند و عمدتا به فعالیت‌های سیاسی در راستای مبانی فکری و ایدئولوژیک رژیم پهلوی متهم شدند شناخت آن‌ها با دشواری‌های بیشتری مواجه شد. بنابراین آنچه امروز ضرورت دارد انتشار اسناد و گزارش‌های موجود در مراکز آرشیوی کشور است تا از رهگذر آن بتوان هم انگیزه‌ها و علل تأسیس این نهادها و هم کارکردها، اقدام‌ها و دستاوردهای علمی و فرهنگی آن را بازشناخت و هم پیوند آن‌ها با نهاد قدرت و ایدئولوژی رسمی را تحلیل کرد و به انبوهی از ابهام و پرسش‌های ایجاد شده پیرامون آن‌ها پاسخ گفت و افق‌های بیشتری به سوی پژوهش‌های فرهنگی گشود.

اثر حاضر نخستین مجموعه از اسناد موجود در داخل و خارج از پژوهشگاه علوم انسانی است که به همت تدوین‌کنندگان فراهم‌آمده‌است و امید می‌رود مجموعه‌های بعدی آن نیز به زودی آماده انتشار گردد:

فهرست فصل‌های این کتاب:

فصل اول: اساسنامه بنیاد

فصل دوم: معرفی تشکیلات سازمانی و چارت اداری

فصل سوم: امور پژوهشی و طرح‌های تحقیقاتی

فصل چهارم: انتشارات بنیاد

فصل پنجم: امور آموزشی و پژوهشکده بنیاد فرهنگ

فصل ششم: امور اداری

فصل هفتم: امور مالی