Empty

Total: £0.00
Book

Shahanshah-name: Tarikh-e Manzum-e Moqolan va Ilkhanan az Qarn-e Hashtom-e Hejri

شهنشاه‌نامه: تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجری
Author(s): 
Ahmad Tabrizi
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Pub Year: 
2018
Total Pages: 
1,067
Dimensions: 
0 × 0 × 5.5 cm
Dewey Class: 
8fa1.32
Subject Tags: 
Mongols
Poem