Empty

Total: £0.00
Book

Sang-neveshte-ha-ye Rusta-ye Varan

سنگ‌نوشته‌های روستای واران
Publisher: 
Author(s): 
Seyyed Sadeq Hoseyni Ashkevari
Sa'id Asqari Delijan
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
325
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
0 × 0 × 1.7 cm
Extra details: 
col. maps
Dewey Class: 
730.9551335
Subject Tags: 
Cuneiform
Petroglyphs
Archaeology

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS616647)
964-93958-2-2
9649395822
978-964-93958-2-1
9789649395821
Price:£29.00

بخش اول کتاب حاضر درباره جاسب و واران است. در اين بخش شماری از کاتبان جاسبی و وارانی نيز معرفی شده‌اند. سه بخش پسين، همگی درباره سنگ‌نوشته‌هاست؛ در بخش دوم، ويژگی‌های ظاهری و فيزيکی سنگ‌ها بيان شده‌اند. در بخش سوم به ويژگی‌های محتوايی سنگ‌ها اشاره شده‌است و در بخش چهارم سنگ‌های عکس‌برداری شده که شمارشان ۲۵۸ عدد است، همراه با سنگ‌نوشته ثبت شده‌است.

آنچه بیش از هر چیز در ثبت و احیا و انتشار این گونه مجموعه سنگ‌ها مهم است بازسازی تاریخ فراموش شده منطقه است. معدود کسانی که شاید مربوط به این روستا و از رجال و بزرگان آن بوده‌اند با پسوند «جاسبی» در کتاب‌های تاریخی معرفی شده‌اند و دقیقاً معلوم نیست کدامیک از واران بوده‌اند.

این سنگ‌ها سرنخ‌های ارزشمندی از شخصیت‌های واران و نسبت‌های فامیلی این روستا با روستاها و مناطق اطرافش را نمایان می‌سازد.

بی‌شک در نگاهی اجمالی به این گورستان، می‌توان تخمین زد بیش از هزار سنگ در دل این خاک دفن شده‌اند. اما شمار دقیق‌تر را وقتی می‌توان ثبت کرد که کاوش علمی صورت پذیرد. کاوشی که دیر یا زود دست‌اندکاران فرهنگی باید لزومش را دریابند.