Empty

Total: £0.00
Book

Reza-Shah Az Aleshtar ta Alasht

رضاشاه از الشتر تا الاشت
Publisher: 
Author(s): 
Keyvan Pahlevan
Text Language: 
Persian
Edition: 
2
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
920
Size (cm): 
18 x 24
Dimensions: 
24.5 × 18 × 4.5 cm
Extra details: 
Col. Images
Dewey Class: 
955.0822092
Subject Tags: 
History
Pahlavi Era

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH775589)
964-231-342-1
9642313421
978-964-231-342-6
9789642313426
Price:£49.00

کتاب حاضر تحقیقی است درباره زندگی سیاسی و اجتماعی رضاشاه, که افزون بر آن, نویسنده به نسب‌شناسی برخی خاندان‌ها و ریشه‌یابی شماری از طوایف منطقه زادگاه رضاشاه برآمده همچنین به منظور بررسی عملکرد دوران سلطنت او, پس زمینه‌ای از تاریخ ایران از دوران باستان تا دوره معاصر را در ابتدای کتاب آورده است. کتاب با شرحی درباره موقعیت جغرافیایی مازندران و سوادکوه و آلاشت آغاز می‌گردد؛ همچنین اقوام ساکن در منطقه آلاشت معرفی می‌شود.

در بخش اصلی کتاب، اشاره‌ای به تاریخ ایران، دوره کودکی و بالندگی رضاخان، نیز سرگذشت رضاخان از سال ۱۲۸۳ ش/ ۱۳۲۲ قمری تا انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ ش) بازگو می‌شود. از آن به بعد، حوادث زندگی رضاخان در کنار رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی ایران، به ترتیب سال، از ۱۲۸۶ تا ۱۳۲۳ روایت می‌گردد؛ برای نمونه:

  • ۱۲۹۹: کودتای رضاخان‌؛
  • ۱۳۰۰: قتل محمدتقی‌خان پسیان ـ خلع سید ضیائ ـ سرکوب شورش‌های منطقه‌ای‌؛
  • ۱۳۰۱: استعفای رضاخان و ابقای او در وزارت جنگ‌؛
  • ۱۳۰۴: براندازی حکومت قاجار و تاجگذاری رضاشاه‌؛
  • ۱۳۰۸: دستگیری نصرت‌الدوله ـ سردی روابط فرانسه و آلمان با ایران ـ افتتاح راه‌آهن خوزستان و...؛
  • ۱۳۱۰: مظنون شدن رضاشاه به تیمورتاش و ادامه قتل مخالفان‌؛
  • ۱۳۱۲: لغو قرارداد دادرسی و انعقاد قرارداد جدید ـ قتل سردار اسعد و روابط دوستانه با آلمان ـ در گذشت عارف قزوینی و...؛
  • ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹: آغاز جنگ جهانی دوم و موضع ایران ـ پیروزی‌های آلمان نازی و سردرگمی رضاشاه ـ اعدام محسن جهانسوز به طرفداری از آلمان‌؛
  • ۱۳۲۰ - ۱۳۲۳: سقوط و مرگ رضا شاه در تبعید ـ آزادی زندانیان سیاسی ـ جانشینی محمدرضا ولیعهد به جای پدرش ـ ازدواج رضا شاه ـ سرگذشت فرزندان ـ سرگذشت نزدیکان و خویشاوندان رضاشاه ـ جستاری درباره شعر و ادبیات در دوران مشروطیت و رضاشاه.