Empty

Total: £0.00
Book

Revayat-ha-ye Kohan-e Farsi: Qesse-ha va Hekayat-ha

روایت‌های کهن فارسی: قصه‌ها و حکایت‌ها
Publisher: 
Author(s): 
Maryam Dorpar
Mozhgan Mir Hoseyni
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
278
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
21.5 × 14.5 × 1.5 cm
Dewey Class: 
808.3
Subject Tags: 
Historical Fiction
History
Historical Literature

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS263365)
600-8127-65-X
600812765X
978-600-8127-65-9
9786008127659
Price:£29.00

به همان نسبت که اندیشه و نگاه بشر تغییر کرد و دیگر در ظرف یک زمان و یک مکان خاص نگنجید، روایت او نیز از زندگی، از جهان و از خودش تغییر کرد و به تبع این تغییر، روایت‌شناسی کلاسیک و کهن، ارسطویی و ساختار گرایانه به روایت‌شناسی جهان‌های موازی و ممکن رسید.

در فصل اول کتاب حاضر، به تعریف روایت و روایت‌شناسی می‌پردازیم. به ویژگی‌های تمایزبخش متن روایی از دیگر متون اشاره کرده و سپس تاریخچه‌ی روایت‌شناسی را به تفصیل در سه بخش مرور خواهیم کرد.

در فصل دوم کتاب به تعریف قصه و حکایت می‌پردازیم، ویژگی‌های قصه‌ها را بیان می‌کنیم، از عنصر روایی و عناصر ساختاری آن‌ها سخن می‌گوییم و درباره‌ی اصطلاحات خاص ادبیات روایی توضیحاتی می‌دهیم.

سرانجام در فصل سوم متون روایی برجسته را به ترتیب تاریخی معرفی می‌کنیم و به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با این متون، قصه‌ها و حکایت‌هایی را که از میان بسیارها برگزیده‌ایم پیش روی آنها قرار می‌دهیم تا بتوانند با توجه به آموخته‌های خود، متوان روایی را تجزیه و تحلیل نموده و به مواردی مانند سطوح روایی، شیوه‌ی روایت، راوی، روایت شنو، کانونی سازی، زمان و... بپردازند.