Empty

Total: £0.00
Book

Radar va Karbord-ha-ye An dar Amaliyat-e Hava'ee

رادار و کاربردهای آن در عملیات هوایی
Author: 
Masoud Ghanavat
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2016
Total Pages: 
163
Size (cm): 
16 x 23
Dimensions: 
0 × 0 × 0.9 cm
Dewey Class: 
621.3848
Subject Tags: 
Military
Electronic War

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS294118)
600-7375-12-9
6007375129
978-600-7375-12-9
9786007375129
Price:£19.00

ویژگی رادار ها چیست؟ در امور نظامی، چه انتظاری از این سامانه دارید؟ به عنوان یک خلبان، آیا با انواع آن آشنا هستید؟ آیا می توانید نوع رادار مورد نیاز عملیات خود را انتخاب کنید؟ چگونه می توانید از ظاهر یک رادار و یا صرفاً مشاهده آنتن، به توانایی آن پی ببرید؟ در میدان رزم رادارهای دشمن بزرگ ترین تهدید علیه شما است. برای رسیدن به هدف و موفقیت در اجرای مأموریت ضروری است از رادارهای دشمن اجتناب کنید. شناخت انواع رادارهای زمینی و نقاط ضعف و قدرت آنها به شما کمک می کند تا راه درست را برای اجتناب از آنها انتخاب نمایید. محتوای این کتاب سعی برآن دارد تا به این سؤال ها و همچنین بسیاری از سؤال های اساسی دیگر پاسخ دهد. مسلماً انتظار ندارید مباحث این کتاب به جزئیات و محاسبات پیچیده در معادلات راداری بپردازد، علاوه بر آن از بحث های طولانی در خصوص اثبات اصول اساسی رادار نیز خودداری گردیده است.