Empty

Total: £0.00
Book

Nokhostin Kushesh-ha-ye Qanun-gozari dar Iran

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران
Author(s): 
Ali Al Davud
Text Language: 
Persian
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
726
Size (cm): 
17 x 24
Dimensions: 
0 × 0 × 3.7 cm
Dewey Class: 
955.075
Subject Tags: 
Constitution
Qajar Era
History

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH283259)
600-5942-90-5
6005942905
978-600-5942-90-3
9786005942903
Price:£39.00

پس از روی کار آمدن قاجارها در ایران و سپس انعقاد دو معاهده ننگین گلستان و ترکمان‌چای گروهی اندک از افراد منورالفکر در کشور ظهور کردند که انگیزه اصلی آنان کشف علل شکست‌ها، ناکامی‌ها و عقب‌افتادگی‌های ایران در مقایسه با دولت‌های اروپایی بود.

این گروه به ترجمه و تنظیم قوانین و مقررات حقوقی روی آوردند. اینان به درستی دریافتند که مسیر توسعه کشور و علاج عقب‌افتادگی تنها از رهگذر قانون میسر می‌شود. پس به ترجمه کتب قانون از زبان‌های فرانسوی،روسی،عربی و ترکی پرداختند.

مجموعه حاضر بخش زیادی از این رساله‌ها را دربرمی‌گیرد که اینک برای نخستین بار است که گردآوری، تصحیح و تحشیه شده و انتشار می‌یابد.