Empty

Total: £0.00
Book

Nevisandegan-e Jahani-ye Yahud dar Iran

نویسندگان جهانی یهود در ایران
Author(s): 
Mohammad Tayyeb
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2017
Total Pages: 
924
Size (cm): 
16.5 x 24.5
Dimensions: 
24.5 × 18 × 4.5 cm
Dewey Class: 
892.409006
Subject Tags: 
Jewish
Biography

Available format(s)

Hardback
(SKU: BPH158772)
964-00-1857-0
9640018570
978-964-00-1857-6
9789640018576
Price:£29.00

در بخشی از مقدمه می‌خوانیم:

«اثر حاضر نخستین گام است و در ارائه فهرستی از آثاری که یهودیان اروپایی و آمریکایی نوشته‌اند و به فارسی منتشر شده است یا درباره‌ی آنان و حاصلِ تلاش‌هایشان می‌باشد. تخمین می‌زنیم که تا انتهای کار، حجمی ده برابر فزون‌تر از آنچه در این مجلّد پیش‌رو دارید فرادید محقّقان و مدیران فرهنگی قرار گیرد و احتمالاً به آثار حدود هزار نویسنده و هنرمند جهانی یهود در ایران پرداخته شود. گفتنی است در این اثر وقتی از نویسندگان یهودی سخن می‌گوییم، منظورمان از نویسنده، هر چهره‌ای است که از او اثری مکتوب به صورت کتاب منتشر شده باشد. وقتی می‌گوییم نویسندگان جهانی، اشاره به جماعتی از نویسندگان است که به مرور در سایه‌ی اقتدار بی‌چون‌ و‌ چرای وسایل ارتباط‌جمعی به شهرتی خاص و البتّه مثبت، در پهنه‌ی جغرافیای زمین و بین مردم دست یافته‌اند.»