Empty

Total: £0.00
Book

Maslahat-name; 2 vols

مصلحت‌نامه؛ ۲جلد
Publisher: 
Author: 
Zahra Sheidush
Text Language: 
English
Volume: 
2 vols
Publication Year: 
2017
Subject Tags: 
Contemporary History
Akbar Hashemi Rafsanjani

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS935198)
600-405-105-5
6004051055
978-600-405-105-7
9786004051057

Price:£35.00

حاشیه‌نگاری دیدارهای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طی سی و اندی سال گذشته امری بی‌سابقه بود که با حسن‌ظن ایشان به فعالیت‌های پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله هاشمی (hashemirafsanjani.ir) از اواسط سال ۹۱ آغاز شد و از همان ابتدا با توجه خاص رسانه‌ها و اقبال عمومی روبرو شد. متد طراحی شده برای تدوین این حاشیه نگاری‌ها سه عنصر محتوای دیدارها تبیین فضای دیدارها و گفتگوهای میهمانان را به همراه برجسته‌سازی برخی از سخنان آیت‌الله و تبیین مصادیق و ریشه تاریخی آنها را با هدف جریان سازی‌های خبری در خود جای داده بود و از همین جهت فراتر از حاشیه‌نگاری صرف، الگوی مناسبی از (( هاشمی شناسی)) را برای مخاطبان با قلمی ساده و صریح فراهم نموده است.