Empty

Total: £0.00
Book

Masa'el-e Amuzesh-e Ali-ye Iran

مسائل آموزش عالی ایران
Author(s): 
Qolam Reza Zaker Salehi
Text Language: 
Persian
Edition: 
1
Volume: 
1 vol
Publication Year: 
2018
Total Pages: 
639
Size (cm): 
14.5 X 21.5
Dimensions: 
0 × 0 × 3.3 cm
Dewey Class: 
378.55
Subject Tags: 
High Education
Education

Available format(s)

Softback
(SKU: BPS284684)
600-8905-71-7
6008905717
978-600-8905-71-4
9786008905714
Price:£25.00

در پیش گفتار این اثر به قلم نویسنده آمده است:

در دهه‌های اخیر دانشگاه و آموزش عالی روندهای کمی گرایی، توده‌ای شدن، مجازی شدن، بین‌المللی شدن، اجتماعی شدن و عبور از نخبه‌گرایی را طی کرده است. این روندها هم در سراسر جهان و هم در کشور ایران حکم فرماست. اکنون آموزش عالی به قلمرویی شلوغ و پر مسئله هم از حیث ذهنی و نظری هم از جنبه عینی تبدیل شده است. این جنبه‌های بحث برانگیز، مسائل آموزش عالی را پیچیده و چند بعدی می کند. دلایل آن متعددند از جمله: زمینه‌های جمعیتی، فرهنگی، مدیریتی، سیاست‌های بعضاً نادرست در برخی مقاطع زمانی، نگاه کوتاه مدت و سیاست زده، ساختار دیوان سالارانه، آشفتگی‌های نظری و فکری، نداشتن الگوی مشخص برای توسعه‌ی آموزش عالی، تمرکزگرایی و ضعف استقلال دانشگاهی، ضعف ارتباط با جهان خارج و ...

اکنون در ایران، ایده دانشگاه در تضاد با ساختارهای بروکراتیک، مسئله‌مند و پرتنش شده است. از سویی انتظاراتی متراکم و ناهمگون و متعارض و بلندپروازانه از نهاد دانشگاه وجود دارد.

در شرایط فعلی، جامعه دانشگاهی کشور برای عبور از تنگناهای موجود می‌بایست شناخت واقعی و ریشه‌ای از مسائل خود داشته باشد. به ویژه دانشجویان رشته‌های مطالعات آموزش عالی، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و سایر رشته‌های علوم تربیتی، جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه و ... همگی می توانند با انتخاب این مسائل به عنوان سوژه‌ی مطالـعاتی بـه حـل مشکلات و توسعه‌ی ادبیات آموزش عالی یاری رسانند.

کتاب حاضر نشان می‌دهد مسائل آموزش عالی ایران طیف متعدد و متنوعی را شکل داده است. این اثر با بحث‌های نظری و تاریخی مرتبط با ایده‌ی دانشگاه آغاز می‌شود و سپس یک مسئله شناسی وسیع را در افق دید خوانندگان می‌گشاید.

در بخش‌های بعدی کتاب برخی مسائل آموزش عالی ایران که اهمیت بیشتری داشته‌اند و نگارنده در آن‌ها تأملات و انتشارات بیشتری داشته است به صورت فصل مستقل ارائه می‌شوند مانند مبحث ارزیابی و تضمین کیفیت و موضوع استقلال دانشگاهی.

این مجموعه حاصل مقالات و گفتگوهای علمی است که در طول هشت سال گذشته در مجلات علمی و مطبوعات کشور یا کنفرانس‌های داخلی و بین المللی ارائه و منتشر شده‌اند. این ایده‌ها و مباحث هم اکنون به صورت یک جا در اختیار دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان مباحث علم و فناوری قرار گرفته است.